Spotkania z mieszkańcami miasta mają dla samorządowych władz ogromne znaczenie, stanowiąc platformę do bezpośredniej interakcji, rozwiązywania problemów i planowania działań na rzecz wspólnoty. W środę, 8 listopada, prezydent Jacek Milewski oraz radni miasta i powiatu spotkali się z Mieszkańcami osiedla Konstytucji 3 Maja, aby omówić kwestię bezpieczeństwa na ulicy Jana Pawła II.
Inicjatywa spotkania wyszła od radnych miejskich Rafała Stachowiaka, Agnieszki Racino, Andrzeja Sieciechowicza oraz Piotra Szyszko, a także radnych powiatu Andrzeja Deli i Jarosława Suskiego. Tematem głównym było rozważenie wniosku dotyczącego zainstalowania progów zwalniających na wspomnianej ulicy, co miałoby na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz jakości życia mieszkańców.
W trakcie spotkania poinformowano zgromadzonych o planach: na pierwszą połowę przyszłego roku zaplanowano budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Jana Pawła II wraz z odpowiednim doświetleniem. Prezentując zakres i harmonogram czasowy realizacji tego przedsięwzięcia, prezydent Milewski i radni stawili na transparentność i współpracę z mieszkańcami w kwestiach ważnych dla lokalnej społeczności.
Drugą część spotkania wypełniły liczne pytania i wątpliwości zgromadzonych, dotyczące różnorodnych kwestii z życia miasta – prezydent oraz radni odpowiedzieli wyczerpująco na wszystkie pytania mieszkańców.
Podczas spotkania odbyła się przyjazna i merytoryczna dyskusja, co pokazuje, że mieszkańcy Nowej Soli są zaangażowani i gotowi do współpracy z samorządem w celu poprawy jakości życia. Prezydent Jacek Milewski podkreślił, że takie spotkania są motywacją do kontynuacji pracy nad rozwojem miasta i stanowią przykład, jak lokalne władze mogą wprowadzać pozytywne zmiany, uwzględniając potrzeby społeczności. Współpraca i dialog stanowią klucz do budowy jednolitej społeczności miejskiej.