Z okazji przypadającego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego, prezydent Jacek Milewski oraz wiceprezydent ds społecznych Natalia Walewska-Wojciechowska i Karina Jarosz naczelnik wydziału Spraw Społecznych, odwiedzili pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wiceprezydent Wojciechowska odczytała list do pracowników w którym czytamy:

„Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, składam serdecznie życzenia pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także działającym w obszarze pomocy i integracji społecznej. Dziękuję za niesienie pomocy tym ludziom, którzy potrzebują naszej odpowiedzialnej postawy wobec życiowych trudności. Pomoc, którą niesiecie drugiemu człowiekowi, jest ważną lecz ciężką pracą, która oznacza codzienne stawanie wobec ludzkiego bólu, bezradności, bezsilności, a także krzywdy. Wymaga ona towarzyszenia cierpiącym, podejmowania bardzo trudnych decyzji, które często mają zasadniczy wpływ na jakość ich życia. Szczególnie dziękuję Państwu za czas, który poświęcacie potrzebującym w trudnym czasie pandemii, kiedy to wszyscy musimy zdać egzamin z odpowiedzialności. Nisko chylę przed Państwem głowę za szacunek do zawodu, Państwa profesjonalizm oraz życzliwość. Dziękuję!”