Webinar pt. „Fundusze Europejskie dla młodych, którzy stracili pracę w wyniku COVID-19” – 25.02.2021 r.

Zapraszamy na drugi z bezpłatnych webinarów dla osób młodych, które nie ukończyły 29. roku życia, a utraciły pracę po 1 marca 2020 r. i chciałyby otworzyć własną działalność gospodarczą.

O webinarze
Podczas webinaru przedstawimy projekty realizowane na terenie województwa lubuskiego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Dodatkowo przedstawicielka Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze omówi projekt pt. Młodzi – aktywność, przedsiębiorczość, sukces!.
Wskażemy też inne formy wsparcia dla osób do 30. roku życia, które planują założenie własnej działalności gospodarczej.

Dla kogo
Zapraszamy wszystkich zainteresowane osoby z województwa lubuskiego w wieku 18-29 lat, które utraciły pracę po 1 marca 2020 r. i obecnie nie pracują.

Kiedy i gdzie
Webinar odbędzie się w czwartek 25 lutego 2021 r. od 10:00 do 11:30 na platformie ClickMeeting.

Jak się zgłosić
Wypełnij formularz rejestracji na stronie

Po zarejestrowaniu się, otrzymasz link do webinaru.

Ważne!
Na zgłoszenia czekamy do 24 lutego 2021 r.
Jeśli masz pytania w sprawie webinaru, zadzwoń: 68 4565 454.
Liczba miejsc jest ograniczona – w webinarze weźmie udział pierwszych 25 osób, które zalogują się w dniu webinaru.

Zapraszamy!

Organizatorzy
Pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze