W czwartek 23 marca w godz. 12.00 – 12.30 przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych.
Nadane zostaną sygnały akustyczne:
ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3 min.,
odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny trwający 3 min.
Próba będzie miała charakter ćwiczebny i nie będzie związana z wystąpieniem żadnego zagrożenia. Po usłyszeniu sygnału nie należy podejmować żadnych działań.