uwaga

W czwartek 25 marca w godzinach 12.00 -12.30 przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych. Nadane zostaną dwa sygnały akustyczne:
ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty,
odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny, trwający 3 minuty.
Celem głośnych prób syren jest praktyczne sprawdzenie funkcjonowania systemu oraz stanu technicznego urządzeń alarmowych. Sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny i po ich ogłoszeniu nie należy podejmować żadnych działań.