Trwają intensywne prace grupy roboczej do spraw partycypacji społecznej nad Programem Aktywności Społecznej w Centrum Aktywności Społecznej (CAS) w Nowej Soli.

Tym razem w dniu 08.03.2023 r. wspólnie z profesorem Mariuszem Kwiatkowskim oraz studentami trzeciego roku socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego rozmawialiśmy o mobilnych metodach diagnozowania problemów społecznych, potrzeb i potencjałów w kontekście Programu Aktywności Społecznej w CAS. Efektem wspólnych prac będą spacery badawcze mające na celu włączenie mieszkańców w procesy partycypacyjne. Wyjście do mieszkańców w formie spontanicznych spotkań pozwoli nam na uzyskanie autentycznych opinii mieszkańców.

Prace grupy roboczej do spraw partycypacji społecznej realizowane są w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” przez Gminę Nowa Sól – Miasto wspólnie z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty