W związku ze zmianami w granicach okręgów wyborczych wymuszonymi przepisami prawa, wyborcy mieszkający na Osiedlu Paderewskiego w Nowej Soli będą głosowali w Obwodzie nr 12 mieszczącym się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Kościuszki 26.