Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do zadania pt. Warsztaty profilaktyczno – filmowe dla młodzieży. Informacja w załączniku do pobrania.