Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030.
Raport dostępny jest TUTAJ