INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
REFERENT DS. ADMINISTRACYJNO – KSIĘGOWYCH
W MIEJSKIM ZESPOLE DO OBSŁUGI PRZEDSZKOLI W NOWEJ SOLI.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko REFERENT DS. ADMINISTRACYJNO – KSIĘGOWYCH w Miejskim Zespole do Obsługi Przedszkoli w Nowej Soli została wybrana Pani Joanna Kornobis – Kolec, zamieszkała w Nowej Soli.

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Pani Joanna Kornobis – Kolec spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie wykształcenie i wymagane kwalifikacje do zajmowanego stanowiska. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną w zakresie określonym w ogłoszeniu. Komisja Rekrutacyjna wysoko oceniła komunikatywność i predyspozycje kandydatki, rokujące sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków.

Nowa Sól,07.08.2020r.

Alina Podlewska
Kierownik MZdOP