komunikat

Informujemy, że od 24 lutego do 31 marca 2021 roku pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowej Soli będą doręczać do Państwa decyzje wymiarowe w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2021.

Decyzje będą doręczane od poniedziałku do soboty. W dni powszednie doręczanie korespondencji przez urzędnika odbywać się będzie po godzinach jego pracy.

Pracownicy Urzędu nie pobierają żadnych kwot pieniężnych, maja jedynie dostarczyć przesyłkę.

UWAGA!

Przypominamy, że podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny należy uiścić PRZELEWEM na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzjach wymiarowych (kasa urzędu miejskiego jest nieczynna). Podatek można zapłacić online lub w banku PKO BP bez prowizji.

Dla bezpieczeństwa swojego i mieszkańców urzędnicy będą wyposażeni w środki ochrony osobistej, takie jak maseczki, preparaty do dezynfekcji oraz rękawiczki.
Osoby odbierające decyzje proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru i najlepiej przygotować własny długopis celem złożenia podpisu.

W przypadku braku możliwości doręczenia Państwu decyzji wymiarowej, zostanie ona nadana za pośrednictwem operatora pocztowego listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W przypadku Państwa pytań bądź wątpliwości proszę konsultować się z pracownikami Wydziału Finansowo-Budżetowego Urzędu Miejskiego w Nowej Soli pod numerem telefonu 068 459 03 14.