Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wskazała Park Interior jako najlepszy ośrodek w kraju i przekazała jemu grant w wysokości 10,4 mln zł na cyfryzację polskich firm szkoleniowych. – Naszym zadaniem będzie finansowanie wyposażenia firm edukacyjnych w najnowocześniejsze rozwiązania, które pozwolą realizować szkolenia w zupełnie nowym wymiarze – tłumaczy Andrzej Matłoka, prezes Parku Interior. Sztuczna inteligencja, rozszerzona rzeczywistość czy technologie immersyjne angażujące różne zmysły człowieka, pozwolą wejść w interakcje ze światem cyfrowym w zupełnie nowym wydaniu – mówi A. Matłoka. – Technologie wirtualnej rzeczywistości znamy ze świata rozrywki. Teraz Interior będzie wprowadzał je w polskich jednostkach edukacyjnych. To dla nas wielkie wyróżnienie i odpowiedzialność. Jesteśmy bowiem pierwszym podmiotem w naszym województwie, który w ogóle pozyskał krajowy grant w ramach nowych środków europejskich – dodaje.

Park Interior w konkursie pokonał najlepsze ośrodki przedsiębiorczości w Polsce. Rządowa agencja postawiła na konsorcjum Parku Interior, Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej i Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej ze Szczecina. – Te trzy podmioty stworzyły partnerstwo, które do projektu wniosło wszystko to co ma najlepsze. Musieliśmy wskazać kadry, doświadczenie, nasz potencjał, opisać plany, wskazać wszystkie nasze mocne strony i zwyciężyliśmy – cieszy się Łukasz Rut, z parku Interior.

Przedsięwzięcie ruszy w grudniu. Zaangażowanych w niego będzie kilkadziesiąt osób i przeszło 500 polskich firm szkoleniowych i doradczych. Nowa Sól będzie centrum najnowocześniejszych technologii teleinformatycznych dla edukacji w kraju. – Cieszymy się z tego programu też dlatego, że w doskonały sposób wpisuje się w naszą długoterminową filozofię rozwoju przemysłu 4.0, czyli najnowszych na świecie technologii, które mają wspierać człowieka i rozwój firm – podsumowuje A. Matłoka.