Rozbudowane wały przeciwpowodziowe na środkowej Odrze i Czarnej Strudze, zrealizowane przez Wody Polskie, stały się solidnym bastionem ochrony przed powodziami dla mieszkańców rejonu Nowej Soli. Ta strategiczna inwestycja, opiewająca na kwotę 180 mln złotych, nie tylko zabezpiecza przed powodzią mieszkańców, ale także chroni ich mienie oraz lokalną infrastrukturę na obszarze 22 kilometrów kwadratowych.

Realizacja projektu była odpowiedzią na apele społeczności lokalnej, która w 1997 roku, podczas powodzi tysiąclecia, musiała samodzielnie bronić się przed katastrofą. Teraz, po latach zabiegów, nowe wały przeciwpowodziowe są kluczowym elementem kompleksowej strategii ochrony przed katastrofalnymi skutkami powodzi w województwie lubuskim.

Obrona Doliny Odry i Czarnej Strugi

Projekt obejmował zabezpieczenie obszarów wzdłuż doliny Odry, ze szczególnym uwzględnieniem Nowej Soli. Na lewym brzegu Odry, powyżej ujścia Czarnej Strugi, powstał nowy wał o długości 1,7 kilometra. Istniejący wał Odry został rozbudowany o 1,2 kilometra, a obwałowania Czarnej Strugi na ponad 7,5 kilometrów. W dolnym biegu zbudowano również wał przegradzający dolinę z nowoczesną śluzą wałową i przepompownią, zabezpieczającą przed wysokimi stanami wód w Odrze.

Inwestycja objęła także budowę dróg technicznych, w tym 3,5 kilometra dróg bitumicznych, oraz wydłużenie promenady nadodrzańskiej w rejonie portu. Dodatkowo, w miejscu starej kładki w rejonie Osiedla Konstytucji, wybudowano nową kładkę dla pieszych nad Czarną Strugą, łączącą osiedle mieszkaniowe z terenem rekreacyjnym i szpitalnym.

Zrównoważony rozwój i prośrodowiskowe działania

Cały projekt został przeprowadzony z poszanowaniem środowiska naturalnego. Wprowadzono specjalne środki ochrony dla ichtiofauny, a w Czarnej Strudze powstały zatoczki dla ryb i skupiska głazów, podnoszące bioróżnorodność. Ponadto, w ramach działań prośrodowiskowych, posadzono dęby szypułkowe i zamontowano budy dla nietoperzy, wspierając lokalną faunę i florę.

Inwestycję o wartości 180 mln złotych zrealizowała spółka Sinohydro Limited, a środki pochodziły m.in. z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz budżetu państwa. Prace budowlane trwały od IV kwartału 2019 do III kwartału 2023 roku.

Rozbudowa wałów poniżej Krosna Odrzańskiego

Dodatkowo, zakończyła się rozbudowa wałów przeciwpowodziowych na odcinku Wężyska-Chlebowo w gminach Krosno Odrzańskie i Maszewo. Ta inwestycja za 112 mln złotych objęła budowę nowego wału o długości ponad 5,5 km, zabezpieczając kolejne 2800 mieszkańców i 4150 hektarów gruntów.

Projekt ten, także realizowany przez Sinohydro Limited, nie tylko chroni lokalne społeczności, ale także ma wymiar prośrodowiskowy. Posadzono dęby szypułkowe, zamontowano budy dla nietoperzy, a także zwiększono powierzchnię naturalnych łąk, co korzystnie wpływa na bioróżnorodność.

Kompleksowe gospodarowanie wodami na Dolnej Odrze

Łącznie, Wody Polskie RZGW we Wrocławiu zrealizują inwestycje o wartości około 1,5 mld złotych w infrastrukturę przeciwpowodziową, obejmującą Dolną Odrę i Wisłę. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej, finansowany m.in. przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Rozwoju Rady Europy oraz środki unijne, ma na celu zabezpieczenie życia i mienia ponad 15 mln Polaków do czerwca 2025 roku.

Na podstawie notatki prasowej Wody Polskie

Zdjęcia Wody Polskie