Arleta Masłowska – zastępca naczelnika USC, Wojciech Babiarczuk – naczelnik wydziału zamówień publicznych oraz Dariusz Rączkowski – komendant Straży Miejskiej, obchodzą jubileusze pracy. Prezydent Jacek Milewski oraz wiceprezydent Karina Jarosz, skarbnik Arleta Korol i sekretarz Alicja Choptowa-Rutkowska pogratulowali jubilatom. Prezydent podziękował pracownikom za ich wieloletnią pracę w naszym urzędzie i zaangażowanie w codzienne obowiązki.