Dorota Romańczuk z wydziału spraw obywatelskich oraz strażnik miejski Tomasz Ruszczak obchodzą jubileusze pracy. Prezydent Jacek Milewski oraz wiceprezydent Karina Jarosz, skarbnik Arleta Korol i sekretarz Alicja Choptowa-Rutkowska pogratulowali jubilatom. Prezydent podziękował pracownikom za ich wieloletnią pracę w naszym urzędzie i zaangażowanie w codzienne obowiązki, składając życzenia spełniania marzeń, realizacji planów zawodowych oraz zdrowia. Pracownicy Urzędu Miejskiego przyłączają się do życzeń!