Pani Karina Jarosz – wiceprezydent Nowej Soli, pani Iwona Sondej-Barriga radca prawny urzędu oraz pan Juliusz Chilicki dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli, obchodzą jubileusze pracy.

Wydarzenie zostało upamiętnione przez Prezydenta Miasta, Arletę Korol – Skarbnik Miasta i Alicję Choptową-Rutkowską – Sekretarz Miasta, które również dołączyły do tego wyjątkowego świętowania.

Prezydent serdecznie podziękował Jubilatom za pracę na rzecz naszego miasta. To dzięki nim wiele projektów i inicjatyw zyskało na znaczeniu i skuteczności.

Pracownicy Urzędu Miejskiego również przyłączają się do tych serdecznych życzeń, życząc pomyślności i dalszych sukcesów w pracy na rzecz naszego miasta. Gratulujemy i życzymy wiele radości w tej wyjątkowej chwili!