Tadeusz Szechowski z wydziału Programowania i Promocji oraz strażnik miejski Marek Matczak obchodzą jubileusze pracy. Z tej okazji prezydent Jacek Milewski oraz wiceprezydent Natalia Walewska-Wojciechowska, skarbnik miasta Izabela Piasta i sekretarz Alicja Choptowa-Rutkowska podziękowali panom za ich pracę, i zaangażowanie w codzienne obowiązki. Złożyli także życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Pracownicy urzędu przyłączają się do życzeń!