seledynowa tablica z napisem informacja, u góry herb Nowej Soli

W Nowej Soli zakończono kolejny etap realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Sól- Miasto” – edycja 2021.

Projekt miał na celu wsparcie finansowe właścicieli nieruchomości, na których terenie zlokalizowane są budynki zabudowane materiałami zawierającymi azbest, zgodnie z założeniami „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2015-2032.”
Celem zadania było usunięcie jak największej ilości szkodliwych wyrobów zawierających azbest. Obecnie azbest zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. Gdy człowiek oddycha powietrzem zanieczyszczonym jego włóknami, docierają one do płuc, skąd już nie da się ich usunąć. Ich szkodliwe działanie może się ujawnić nawet po wielu latach, np. nowotwory mogą rozwijać się 20–30, a nawet 50 lat od momentu narażenia organizmu na wdychanie włókien azbestu. Im więcej jest włókien azbestu w powietrzu, którym się oddycha, tym większe ryzyko zachorowania na choroby, które może on wywołać – z ich powodu każdego roku na świecie umiera ok. 100 tysięcy osób.
W wyniku realizacji zadania przekazano do unieszkodliwienia 23,58 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 18.169,05 zł. Po przekazaniu i zaakceptowaniu dokumentacji niezbędnej do rozliczenia projektu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dokona refundacji 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania. Dotację na realizację zadania Gmina otrzyma ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.