komunikat

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że w związku z wystąpieniem ogniska grypy ptaków na fermie w Nowej Soli, wzywa się posiadaczy drobiu, którzy dotychczas nie dokonali zgłoszenia miejsc utrzymywania drobiu do natychmiastowego zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowej Soli miejsc utrzymywania drobiu i innego ptactwa. Zgłoszenie można dokonać telefonicznie: 68 458 38 58 w godzinach od 8.00 do 15.00, wysyłając mail: nowa sol.piw@wet.zgora.pl lub osobiście: ulica Kossaka 24, 67-100 Nowa Sól.

Za obszar zapowietrzony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) uznaje się teren obejmujący powiat nowosolski w gminie Nowa Sól: część m. Nowa Sól, Stara Wieś, Nowe Żabno, Rudno, Ciepielów.
Zakazy na obszarze zapowietrzonym:
przemieszczania do i z gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii
wywożenia i rozrzucania ściółki, pomiotu lub obornika lub nawozów naturalnych
organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego
przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii
transportu mięsa drobionego z rzeźni, zakładów rozbioru lub chłodni bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii
wysyłania i wywożenia, wynoszenia świeżego mięsa mielonego, przetworów mięsnych i produktów mięsnych z drobiu, innych ptaków żyjących w niewoli i dzikich ptaków łownych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii
targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych
wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii
Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w gminie Nowa Sól miejscowości: Stany, Przyborów, Kiełcz, Wrociszów, Lubieszów, Stary Staw, Lelechów ; w gminie Siedlisko miejscowości: Zwierzyniec, Siedlisko, Piękne Kąty ; w gminie Bytom Odrzański miejscowości: Tarnów Bycki, Bycz, Królikowice, Małaszowice, Bytom Odrzański; w gminie Nowe Miasteczko miejscowości: Rejów, Nieciecz, Borów Polski, Nowe Miasteczko, Gołaszyn; w gminie Kożuchów miejscowości: Lasocin, Drwalewice, Sokołów, Kożuchów, Podbrzezie Dolne, Słocina, Cisów, Solniki, Czciradz, Bielice, Dziadoszyce, Zawada; w gminie Otyń miejscowości, Zakęcie, Ługi, Konradowo, Modrzyca, Otyń.
Zakazy na obszarze zagrożonym:
przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii
przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii
wyprowadzenia z gospodarstwa, gdzie utrzymywany jest drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii
wywożenia i rozrzucania ściółki, pomiotu lub obornika lub nawozów naturalnych
organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi
organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego
transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii
wysyłania i wywożenia, wynoszenia świeżego mięsa mielonego, przetworów mięsnych i produktów mięsnych z drobiu, innych ptaków żyjących w niewoli i dzikich ptaków łownych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii
targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych
wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.