Informujemy, że woda dostarczana do odbiorców na terenie działalności Spółki tj. dla:
miasta Nowa Sól oraz miejscowości Ciepielów i Nowe Żabno – w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
miejscowości Lubieszów, Lelechów, Wrociszów, Rudno, Kiełcz, Stara Wieś, Stary Staw – w ramach hurtowego zaopatrzenia w wodę
jest na bieżąco monitorowana przez laboratorium posiadające akredytację PCA i spełnia wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia.
Ostatnie badania, potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych, zostały wykonane w dniu 09 sierpnia 2022 r.

Należy podkreślić, że woda dostarczana naszym odbiorcom nie pochodzi z wód powierzchniowych rzeki Odra, tylko pobierana jest z pokładów czwartorzędowych, z dwóch podziemnych ujęć wody za pomocą studni o głębokości od 20-75 m p.p.t. (dla 30 letniego okresu spływu).