W czwartek, 21 marca, w godz. 12.00-12.30 zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych systemu ostrzegania i alarmowania ludności.
Nadane zostaną sygnały akustyczne:
ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3 min.,
odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny trwający 3 min.
Próba będzie miała charakter ćwiczebny i nie będzie związana z wystąpieniem żadnego zagrożenia. Po usłyszeniu sygnału nie należy podejmować żadnych działań.