Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Nowej Soli. W tle budynek apteki na roku ulicy Szkolnej i Piłsudskiego

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa, od wtorku 27 października Urząd Miejski w Nowej Soli, zawiesza do odwołania bezpośrednią obsługę klientów.
Wyjątek stanowią zgłoszenia zgonów oraz narodzin w Urzędzie Stanu Cywilnego, które będą realizowane w budynku Urzędu – wejście od ulicy Szkolnej (od głównego parkingu).
Śluby już zaplanowane odbędą się w ustalonych terminach. Podczas ślubu dopuszczalna obecność wyłącznie Pary Młodej oraz świadków.
W pozostałych sprawach kontakt elektroniczny w tym: pisma zwykłe, wnioski o udostępnienie informacji publicznej mailowo na adres nowasol@nowasol.pl, a wnioski wymagające podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego – przez platformę epuap urzad/nowasol/skrzynka
Druki wniosków są dostępne przy wejściu do Urzędu Miejskiego od ulicy Piłsudskiego, tam też wystawiona jest skrzynka podawcza do której możemy składać wnioski. Na wnioskach prosimy koniecznie o podanie danych kontaktowych: numer telefonu lub adres email.
Jeśli chcemy uzyskać informacje jak załatwić sprawę, dowiedzieć się na jakim etapie jest załatwiana już sprawa albo toczące się postępowanie, proponujemy kontakt telefoniczny z przedmiotowym wydziałem (numery telefonów oraz adresy mailowe poniżej):
Wydział finansowo-budżetowy: skarbnik@nowasol.pl 68 459 0306
Wydział programowania i promocji: b.kulczycka@nowasol.pl 68 459 0 361
Wydział organizacyjny: sekretarz@nowasol.pl 68 459 0 303
Wydział zamówień publicznych: zampub@nowasol.pl 68 459 0 320
Wydział architektury: architektura@nowasol.pl 68 459 0 332
Wydział spraw obywatelskich i administracji: aszewczyk.so@nowasol.pl sa@nowasol.pl 68 459 0 324
Urząd Stanu Cywilnego: usc@nowasol.pl 68 459 0 351
Biuro Rady Miejskiej: br@nowasol.pl 68 459 0 350
Wydział inwestycji: staruch@nowasol.pl 68 459 0 359
Wydział gospodarki komunalnej i ochrony środowiska: bpietrzykowska@nowasol.pl 68 459 0 336
Wydział gospodarki nieruchomościami: zuberek@nowasol.pl 68 459 0 340
Wydział spraw społecznych: k.jarosz@nowasol.pl 68 459 0 367
Wydział oświaty i.sienkiewicz@nowasol.pl 68 452 60 81
Straż Miejska: strazmiejska@nowasol.pl 68 4757 780
Miejskie zaplecze gospodarczo-techniczne (ul. Drzymały 4) 68 47 57 784
Główny numer do Urzędu Miejskiego: 68 459 0 300, fax: 68 459 0 358
Wszystkie numery telefonów i adresy mailowe do Urzędu Miejskiego znajdziemy na https://nowasol.pl/urzad-miejski/wydzialy
Rachunek bankowy: PKO Bank Polski S.A. 62 1020 5402 0000 0302 0365 3466
Płatności za podatek od nieruchomości prosimy wpłacać na indywidualne rachunki bankowe podatników lub rachunek ogólny:
PKO Bank Polski S.A. 62 1020 5402 0000 0302 0365 3466

Powyższe zalecenia będą stanowiły niedogodność – ale robimy to w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców. W tej trudnej i wyjątkowej chwili liczymy na zrozumienie mieszkańców Nowej Soli i apelujemy o dostosowanie się do wszelkich zaleceń.