W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z grypą ptaków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie wyników badań laboratoryjnych stwierdzono ostatnio następujące ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, podtyp H5N1. Są to kolejno:
ognisko nr 45 woj. łódzkie w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 6714 kaczek rzeźnych;
ognisko nr 46 woj. wielkopolskie w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 2383 gęsi hodowlanych;
ognisko nr 47 woj. łódzkie w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 25951 kur niosek;
ognisko nr 48 woj. mazowieckie w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 55867 indyków rzeźnych (próbki pobrane 20 grudnia 2022r.).
W celu zapobieżenia powstania ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu nowosolskiego, konieczne jest prowadzenie wszelkich działań, w tym prowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej HPAI wśród hodowców drobiu, zarówno właścicieli małych gospodarstw jak i ferm komercyjnych.
Z uwagi na powyższe Powiatowy Lekarz Weterynarii informuję o tym, iż posiadacze drobiu/ptactwa zobowiązani są:
Bezwzględnie przestrzegać bioasekuracji przy utrzymywaniu drobiu fermowego i przyzagrodowego.
Drób przyzagrodowy należy utrzymywać w sposób zabezpieczający przed kontaktem z ptactwem dzikim, w tym między innymi : karma i woda powinny być w pomieszczeniu, do obsługi należy stosować odrębną odzież i obuwie, najlepiej drób utrzymywać wyłącznie w kurnikach, zapewnić matę dezynfekcyjną w wejściu do kurnika, zabezpieczyć paszę i ściółkę przed dostępem ptactwa i gryzoni, prowadzić spis drobiu.
Osoby utrzymujące drób na potrzeby własne mają obowiązek zgłoszenia tego faktu do Powiatowego Lekarza Weterynarii!
Ulotka