Prezydent Miasta Nowej Soli – Jacek Milewski wraz z Radą Miejską w Nowej Soli serdecznie zapraszają Mieszkańców miasta, którzy w bieżącym roku obchodzą jubileusz 25 – lecia pożycia małżeńskiego na uroczystość Srebrnych Godów, która odbędzie się w sali widowiskowej Nowosolskiego Domu Kultury.
Pary małżeńskie, które są zainteresowane udziałem w uroczystości prosimy o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Nowej Soli w terminie do 3 listopada 2023 roku.
Skontaktować się można telefonicznie pod nr 68 459 03 52 lub 68 459 03 65, elektronicznie na adres e-mail: usc@nowasol.pl, lub osobiście w siedzibie urzędu.