Informacja o badaniu koniunktury w gospodarstwach rolnych, które zostanie przeprowadzone telefonicznie w formie ankiety. Szczegółowe informacje w załącznikach.