Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli serdecznie zaprasza wszystkie Pary małżeńskie z Nowej Soli, które w bieżącym roku obchodzą jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego do zgłaszania udziału w uroczystości, podczas której zostaną wręczone Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
W tym celu prosimy o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Nowej Soli osobiście, w godzinach pracy, elektronicznie e-mail: usc@nowasol.pl lub telefonicznie pod nr. 68 459 03 52, 68 459 03 65. Zgłoszenia można dokonywać do 1 lutego 2023 roku.
Wobec par małżeńskich, które dokonają zgłoszenia w wymienionym terminie, zostanie wysłana inicjatywa do Wojewody Lubuskiego o wystąpienie z wnioskiem. Pary, które jednocześnie wyrażą chęć uczestnictwa w uroczystości otrzymają zaproszenia.