komunikat koronawirus

W związku z potwierdzonym przypadkiem zakażenia u jednego z rodziców (spoza Nowej Soli) dwójki dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5, SANEPID wdrożył w tej sprawie działania sanitarne zgodne z obowiązującymi procedurami i podjął decyzję o zdalnym nauczaniu w dwóch klasach tej szkoły.

Decyzja obowiązuje do czasu otrzymania wyników testu u dwójki dzieci uczących się w tych klasach.

Bardzo prosimy o stosowanie się do wytycznych SANEPIDu, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia w związku z pandemią koronawirusa. Prosimy o dostosowanie się do reżimu sanitarnego.