X edycja Lubuskich Regat Kajakowych Olimpiad Specjalnych. Ma ona charakter rekreacyjno-rehabilitacyjny gdzie przez rywalizację sportową uświadamia się mieszkańcom oraz młodzieży szkolnej o potrzebach osób niepełnosprawnych. Co roku organizuje je Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowej Soli. W otwarciu wydarzenia uczestniczył m.in. prezydent Jacek Milewski, wicestarosta nowosolski Waldemar Wrześniak oraz przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Petreczko, Barbara Kotowska – Prezes Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska – Lubuskie, radna wojewódzka Beata Kulczycka i radny powiatu nowosolskiego Andrzej Dela. Podziękowania za zorganizowanie regat kierujemy do Jolanty Kaczkiełło-Ostrowskiej – dyrektor SOSW Nowa Sól oraz Mariusza Kubickiego – wicedyrektorar SOSW Nowa Sól.
Ważnymi celami imprezy są też poprawa stanu zdrowia zawodników poprzez aktywne uczestnictwo w zawodach. Popularyzacja sportów wodnych wśród osób z niepełno sprawnościami ma za zadanie pokazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego na łonie przyrody, zintegrowania społeczeństwa lokalnego z osobami niepełnosprawnymi.
Uczestnikami imprezy byli zawodnicy lubuskich klubów Olimpiad Specjalnych:
Klub Olimp działający przy SOSW w Strzelcach Krajeńskich
Klub Iskra działający przy SOSW w Szprotawie
Klub As działający przy SOSW w Gubinie
Klub All Stars działający przy ZSS nr 1 w Zielonej Górze
Klub Herkules działający przy SOSW w Nowej Soli