W Nowej Soli zakończono realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Sól- Miasto – edycja 2023”. Projekt miał na celu wsparcie finansowe właścicieli nieruchomości, na których terenie zlokalizowane są budynki zabudowane materiałami zawierającymi azbest, zgodnie z założeniami „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2015-2032.”
Celem zadania było usunięcie jak największej ilości szkodliwych wyrobów zawierających azbest. W wyniku realizacji zadania przekazano do unieszkodliwienia 6,94 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Łączny koszt zadania wyniósł 12.610,61 zł. Gmina Nowa Sól – Miasto otrzymała na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 3.400,60 zł (z czego 2.720,48 zł to środki pochodzące z NFOŚiGW, a 680,12 zł to środki WFOŚiGW w Zielonej Górze), co stanowiło około 27 % całości kosztów.
Azbest zebrano z 7 posesji.