Informujemy Państwa o stawkach podatkowych oraz opłatach lokalnych obowiązujących w roku 2024 w Nowej Soli. Opłaty można dokonać na rachunek bankowy Gminy Nowa Sól Miasto (umieszczony na decyzji podatkowej) lub opłatomacie (kartą lub gotówką).
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024
Uchwała w sprawie wprowadzenia i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024
Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów

Uchwała w sprawie określenia podatku rolnego i leśnego na 2024 rok