Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli jest coraz lepiej przygotowany pod kątem potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami. Na zewnątrz budynku znajdują się podjazdy dla wózków i osób poruszających się o kulach, a także schody wejściowe wyposażone w poziome oznaczenia dla osób niewidzących i niedowidzących (jaskrawe nakładki kątowe na stopniach).
Do budynku bez problemu dostaną się także rodzice z dzieckiem w wózku, gdzie w razie potrzeby mogą skorzystać z toalety wyposażonej w przewijak dla maluchów.
Wewnątrz biurowca jest duża winda z komunikatorem głosowym i oznaczeniami Braille’a. Na poręczach schodowych zamocowane są tabliczki z informacjami w języku Braille’a.
Każde piętro budynku ma szerokie korytarze oraz toalety dostosowane do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, z systemem przywołującym pomoc.
Na drzwiach do pomieszczeń w których obsługiwani są mieszkańcy, zamontowane są tabliczki informacyjne z numerem i nazwą. Informacje na nich zapisane są w powiększonym, wypukłym i kontrastowym druku, a także w języku Braille’a oraz w postaci cyfrowego kodu NFC.
Near Field Communication (NFC) to bezdotykowa i bezprzewodowa technologia komunikacyjna. Specjalne oprogramowanie zainstalowane w telefonie komórkowym pozwala każdemu odczytywać na ekranie i powiększać tekst lub odsłuchać głosowe informacje zakodowane w tabliczkach.
Pracownicy obsługujący osoby słabosłyszące, mogą używać przenośnej pętli indukcyjnej, która podczas rozmowy z urzędnikiem będzie wzmacniać wypowiedziane słowa i przekazywać je do aparatu słuchowego klienta.
Na stronie internetowej nowosolskiego MOPS zamieszczono film w polskim języku migowym o działalności, świadczeniach i formach pomocy udzielanej przez Ośrodek.
Na klatce schodowej I piętra umieszczony jest materac do ewakuacji osób niepełnosprawnych. Personel obiektu został przeszkolony z ewakuacji osób z niepełnosprawnością.
Wszystkie udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością oraz osób ze szczególnymi potrzebami zawarte są w deklaracji dostępności oraz zakładce dla niesłyszących, zamieszczonej na stronie internetowej MOPS w Nowej Soli.