Na zdjęciu w dużej przestrzeni szkolnej znajduje się młodzież

Zakończyliśmy spotkania konsultacyjno-informacyjne z młodzieżą z nowosolskich szkół ponadpodstawowych mające na celu rozpowszechnienie i promocję instytucji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Soli.

W dniu 5.01.2023 r. odbyło się ostatnie spotkanie z młodzieżą z nowosolskich szkół. W tym dniu gościliśmy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ”Elektryk” w Nowej Soli – jest to najliczniejsza szkoła ponadpodstawowa w Nowej Soli, dlatego też spotkania zostały podzielone na 5 tur. Za nami również spotkania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli „Nitki” (9 i 12.12.2022 r.), spotkanie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli „Spożywczak” (14.12.2022 r.) oraz spotkanie w Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Nowej Soli (15.12.2022 r.).

Na spotkaniach mających na celu włączenie młodzieży w procesy podejmowania decyzji, które dotyczą młodych osób oraz ich najbliższego otoczenia rozmawialiśmy o tym czym jest według nich Młodzieżowa Rada Miasta, jak MRM może funkcjonować w Nowej Soli, przedstawiliśmy uczniom najważniejsze informacje, zasady, terminy dotyczące wyborów do MRM. Podczas spotkań uczniowie byli aktywni, chętnie podejmowali dyskusję. Na zakończenie spotkań przeprowadzony został quiz z nagrodami.

Wybór nowosolskich szkół ponadpodstawowych na spotkania konsultacyjno – informacyjne nie był przypadkowy. Szkoły te według statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Soli stanowią okręgi wyborcze, w których wybierani będą radni do MRM.

Serdeczne podziękowania za udział w spotkaniu składamy uczniom z nowosolskich szkółJ, radnym miejskim: Andrzejowi Petreczce, Waldemarowi Jacheciowi, Mirosławie Głowackiej oraz panu Adamowi Szulczewskiemu z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum za zaangażowanie i pełen profesjonalizm w przygotowaniu i prowadzeniu spotkań.

Powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Soli realizowane jest w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” przez Gminę Nowa Sól – Miasto wspólnie z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty