Rozpoczął się I etap inwestycji „Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków”. Dbamy o środowisko i staramy się zapewnić i utrzymać wymagany poziom oczyszczenia ścieków dopływających do oczyszczalni. Realizacja inwestycji wpłynie na gospodarkę osadową i minimalizację ilości osadów powstających w procesie oczyszczania ścieków.
Zadanie zostało podzielone na 2 etapy. W ramach I części zadania MZGK planuje:
budowę piaskownika dwukomorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
przebudowę przepompowni głównej ścieków oraz stacji odwadniania i przemywania piasku oddzielania flotatu, przebudowę komory dopływowej S2.
Zakończenie prac przewidywane jest na maj 2024 r. Inwestycję realizuje firma Miko-Tech z Łazisk Górnych.