1 czerwca w Szkole Podstawowej nr 6 odbył się Turniej sportowo-sprawnościowy z okazji Dnia Dziecka. Wzięły w nim udział dzieci z klas I-VIII. Celem turnieju była przede wszystkim integracja zespołów klasowych poprzez wspólną zabawę, rozwijanie umiejętności rywalizacji z zachowaniem zasady fair play oraz zaspokajanie potrzeb kontaktu z innymi, współpracy w grupie, aktywności. Wśród konkurencji znalazły się między innymi wyścigi na miotle, rzut woreczkiem do ruchomego wiadra, wyścig zaprzęgów, skoki z piłką, wyścig z balonami w parach oraz bieg z ringo, skoki w workach.
Dzieci otrzymały także poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców Święto sportu upłynęło w bardzo miłej atmosferze. Uczniowie chętnie brali udział w konkurencjach sportowych. Wykazały się dużą empatia i sprawnością fizyczną. Wykorzystaliśmy tę okazję, by przypomnieć wszystkim uczniom jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa ruch i jakie jest jego znaczenie dla zdrowia czy prawidłowego rozwoju, zwłaszcza najmłodszych – mówi dyrektor szkoły, Artur Mielczarek.