radna Mirosława Głowacka

Mirosława Głowacka została dziś radną Rady Miejskiej w Nowej Soli. Przed Radą złożyła ślubowanie „Wierna Konstytucji i Prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście, obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” – radna ślubując dokończyła „tak mi dopomoże Bóg”. Mirosława Głowacka (PIS) wstąpiła na wakujący mandat po Andrzeju Wieczorku z okręgu nr 4.