od lewej: Andrzej Matłoka, prezes Zarządu Regionalnego Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR, Piotr Żuberek naczelnik wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM, prezydent Jacek Milewski.

Grunt na Medal to ogólnopolski konkurs mający na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod działalność przemysłowo-produkcyjną. W tegorocznej edycji udział wzięło 120 gmin z łączną liczbą 164 ofert inwestycyjnych. W województwie lubuskim zwyciężyła Nowa Sól. W imieniu miasta w czwartek na gali w Warszawie nagrodę odebrał Andrzej Matłoka, prezes Parku Technologicznego Interior. Konkurs odbył się pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Konkurs był przeprowadzony w dwóch etapach. Najpierw uczestnicy zostali poddani wstępnej selekcji przez Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. Po analizie, wyłoniono według ściśle określonych kryteriów, najlepszą ofertę inwestycyjną typu greenfield w każdym województwie. Następnie w drugim etapie eksperci rządowej agencji obsługi inwestorów przeprowadzili audyt wytypowanych działek. Zdobycie tytułu laureata sprawia, że oferta inwestycyjna gmin uzyskuje pierwszeństwo w prezentacji przed potencjalnymi inwestorami, których na co dzień obsługuje Polska Agencja Inwestycji i Handlu.Teraz, gdy grunty są dokładnie opisane a administracja lokalna gotowa do rozmów z inwestorami, ze zdwojoną siłą naszą uwagę kierujemy w stronę projektów, które generują wysokojakościowe miejsca pracy, stworzą centra R&D, podniosą poziom innowacyjności regionu oraz zapewnią transfer nowoczesnych technologii – mówił prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Krzysztof Drynda podczas gali.

Laureaci zostali uhonorowani przez prezesa PAIH, marszałków województw i wiceministra Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
Więcej o konkursie: https://www.paih.gov.pl/20211202/zwyciezcy_konkursu_grunt_na_medal

Informacja prasowa w wersji angielskiej

na zdj. od lewej: Andrzej Matłoka, prezes Zarządu Regionalnego Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR, Piotr Żuberek naczelnik wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM, prezydent Jacek Milewski.