W poniedziałek 8 maja, w 78 rocznicę zakończenia II Wojny Światowej, zebraliśmy się przed pomnikiem Bohaterom Walk o Polskę, aby oddać hołd wszystkim poległym podczas wojny w latach 1939-1945. Przed pomnikiem wieńce złożyły delegacje instytucji samorządowych: prezydent Nowej Soli Jacek Milewski oraz wicestarosta nowosolski Waldemar Wrześniak wraz z pracownikami urzędów oraz radnymi reprezentowanymi przez przewodniczących Rady Miejskiej Andrzeja Petreczko i Rady Powiatu Jarosława Suskiego. Kwiaty złożyły również delegacje szkół, zakładów pracy oraz instytucji miejskich i powiatowych.
Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Suski odczytał przemówienie.

„Narodowy Dzień Zwycięstwa jest świętem państwowym od 2015 roku, obchodzonym w Polsce 8 maja dla przypomnienia wydarzeń kończących II wojnę światową w Europie. 8 maja 1945 roku o 22:43 czasu środkowoeuropejskiego dowódcy armii hitlerowskich podpisali akt bezwarunkowej kapitulacji wobec armii alianckich i sowieckiej, Akt wszedł w życie tego samego dnia o 23:01 czasu środkowoeuropejskiego. Dzień wcześniej, 7 maja 1945, podpisano pierwszą kapitulację nazwaną później wstępnym protokołem kapitulacyjnym. Warto jednak pamiętać, że działania zbrojne trwały także po poddaniu się Niemiec. Formalnym końcem II wojny światowej było podpisanie aktu kapitulacji przez Cesarstwo Japonii 2 września 1945 roku
Historycy szacują, że od 1 września 1939 roku w wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln ludzi walczyło z bronią w ręku. Zginęły w niej dziesiątki milionów osób; według różnych źródeł od 50 do 78 milionów. Ogrom ofiar to skutek między innymi ludobójstwa, motywowanego skrajnym nacjonalizmem. To także skutek przekreślenia dotychczasowych norm humanitarnych i traktowania miast oraz obiektów cywilnych jako celów dla bomb i ostrzału artyleryjskiego, mordowania jeńców wojennych, planowej eksterminacji ludności cywilnej. Te liczby przerażają, ale też przekraczają możliwości naszej wyobraźni i współczucia. Wciąż nie znajdujemy odpowiedzi na pytanie o przyczyny tych okrucieństw. Wiele tłumaczy fakt, że II wojna światowa to konflikt systemów totalitarnych, opierających swą siłę na ideologii nacjonalizmu, wpajających swym obywatelom przekonanie o wyższości swojej rasy, czy też narzuconej ideologii. Do tego wystarczyło wskazać mniej lub bardziej realnego wroga, stworzyć system usprawiedliwiający przemoc i dyskryminację. W taki sposób niedemokratyczna i totalitarna władza zawsze budowała swoją silę, kosztem prawa i wolności obywatelskich, a ostatecznie- kosztem milionów istnień ludzkich.
O tym jak ważne są zasady wolności i demokracji przekonujemy się codziennie od ponad roku, obserwując zmagania narodu ukraińskiego z rosyjską agresją. Jak często mogliśmy w tym czasie usłyszeć to pytanie zadawane przez mieszkańców bombardowanych ukraińskich miast- „Dlaczego, co my zrobiliśmy tym ludziom, przecież to byli nasi bracia”. Na to pytanie nie ma dobrej odpowiedzi. Możemy jedynie jej szukać wskazując na mechanizmy władzy totalitarnego państwa -agresora, które nie ma nic do zaoferowania swym obywatelom oprócz imperialnych złudzeń, za które zresztą sami płacą własną krwią.
Szanowni Państwo
Bezkres zniszczeń i ofiar drugiej wojny światowej wywołały w ludziach lęk o przyszłość. Wojna była bowiem dramatem zarówno w sferze społecznej, jak i kulturalnej, politycznej oraz gospodarczej. Jej skutki pozostaną z nami już na zawsze. Wciąż więc aktualne pozostaje pytanie o to jak uniknąć powtórzenia tego kataklizmu. Czas, który upłynął od zakończenia II wojny pokazał, że skutecznym rozwiązaniem może być współpraca i integracja w celu zapobiegania konfliktom międzynarodowym oraz wzajemne wsparcie w pełni suwerennych państw na różnych polach.
Powojenni przywódcy zachodnioeuropejscy potrafili spojrzeć w przyszłość ponad podziałami historycznymi, potrafili odejść od polityki odwetu. Owocem ich działań stało się niezwykle istotne dla naszej teraźniejszości porozumienie. 18 kwietnia 1951 roku sześć europejskich krajów podpisało traktat paryski, powołujący do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Państwami założycielskimi były Włochy, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg oraz RFN.
Celem traktatu było wspieranie szeroko pojętego rozwoju gospodarczego, polepszanie standardów życia ludności oraz zwiększanie zatrudnienia w krajach członkowskich, a więc dobrostan obywateli krajów członkowskich. W ten sposób przyczynił się do rozwoju nowoczesnej demokracji. Współczesna Unia Europejska jest w dużej części spadkobierczynią tamtych idei i tamtej wspólnoty. Warto o tym wspominać dzisiaj, w rocznicę zakończenia II wojny światowej, warto także przypomnieć niedawną rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Polska będąc członkiem Unii, wobec współczesnych zagrożeń politycznych i gospodarczych staje wzmocniona siłą Wspólnoty.
Taka nauka płynie też z doświadczeń II wojny światowej, kiedy to wspólny wysiłek wielu państw i ich obywateli pozwolił zwyciężyć w wojnie z faszyzmem.”