Od poniedziałku 6 czerwca, funkcję wiceprezydenta Nowej Soli pełni Karina Jarosz, dotychczasowa naczelniczka wydziału spraw społecznych naszego urzędu.
K. Jarosz jest absolwentką Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Ukończyła studia podyplomowe z „Zarządzania Funduszami Strukturalnymi Unii Europejskiej z Elementami Prawa Europejskiego” na Uniwersytecie Zielonogórskim, Akademię Dyplomatyczną w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, Samorządową Akademię Finansów z Zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego, oraz Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.
Od 2003 związana jest z samorządem. W latach 2003 – 2010 pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego, gdzie również pełniła obowiązki Kierownika Wydziału Współpracy Zagranicznej. Od 2010 do 2019 roku pełniła funkcję Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Szprotawie. W marcu 2020 objęła stanowisko Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych.
W całej karierze zawodowej podnosiła swoje kompetencje poprzez liczne szkolenia nt. bieżącej problematyki w samorządzie.
Nowej pani wiceprezydent życzymy wszystkiego dobrego na nowym stanowisku!