wojewoda lubuski wręcza medale za długoletnią służbę

W Nowosolskim Domu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnią Służbę pracownikom samorządowym. Wśród nich znaleźli się pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Zespołu do spraw Obsługi Przedszkoli. Medale wręczył wojewoda lubuski Władysław Dajczak, który dziś odwiedził Nową Sól.
Wśród nagrodzonych są: Jerzy Stanisław Ceglarek (były pracownik UM), Mariola Anna Gudz (MOPS), Marek Robert Kopiecki (UM) Danuta Lityńska-Olko (MOPS), Joanna Makowska (MOPS), Paweł Rajmund Małek (były pracownik UM) Joanna Matuszewska (MZdsOP), Zofia Genowefa Niedbalska (UM ), Alina Podlewska (MZdsOP), Mieczysława Zofia Polito (MZdsOP), Lidia Maria Strawczyńska (UM), Grażyna Jadwiga Tycner (MOPS), Mirosława Tycner (MOPS), Marek Wiesław Werwicki (UM ), Emilia Teresa Dzikowska (UM), Grażyna Maria Witka (były pracownik MZdsOP), Grażyna Mirosława Wlazły (MOPS).
Medal za Długoletnią Służbę to polskie odznaczenie cywilne z okresu II Rzeczypospolitej, nadawane za pracę w służbie państwowej, przywrócone do systemu odznaczeń państwowych w Polsce w 2007 roku.