Marek Werwicki, zastępca naczelnika wydziału gospodarki nieruchomościami, przechodzi na emeryturę. Od 1995 roku pełnił funkcję zastępcy naczelnika, jest niezwykle lubianym i ciepłym człowiekiem, dlatego ciężko będzie nam się rozstać. Prezydent Jacek Milewski podziękował panu Werwickiemu za wieloletnią pracę w naszym urzędzie, jednocześnie życzył mu wielu lat zdrowia i pogody ducha. Panie Marku, dziękujemy!