Grażyna Wlazły, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przechodzi na emeryturę. Z tej okazji prezydent Jacek Milewski wraz ze współpracownikami: wiceprezydent ds społecznych Natalią Walewską-Wojciechowską, skarbnikiem Izabelą Piastą, sekretarz Alicją Choptową-Rutkowską oraz naczelnik wydziału spraw społecznych Kariną jarosz, podziękowali pani dyrektor za wieloletnią współpracę.

Pani Grażyno! Życzymy Pani zdrowia, realizacji marzeń oraz dużo wolnego czasu na pasje, hobby i chwile dla siebie.