W poniedziałek 3 kwietnia odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej, podczas której radni złożyli ślubowanie oraz wybrali spośród siebie przewodniczącego Rady, zastępcę oraz sekretarza.
Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej została Katarzyna Szymańska z Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego, Hanna Karolina Biegańska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Nowej Soli została wiceprzewodniczącą MRM, a Jessica Bogusz z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli została sekretarzem MRM. Gratulujemy!
Oto pełny skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Soli:
Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli
Hanna Kolendowicz
Sofia Mazur
Katarzyna Szymańska Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Nowej Soli
Hanna Karolina Biegańska – wiceprzewodnicząca MRM
Amelia Rozbicka
Karol Dawid Szczepański
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli
Nadia Gerlip
Mateusz Nowakowski
Iryna Senkio
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli
Wiktoria Bielańska
Jessica Bogusz – sekretarz MRM
Natalia Julia Migdalska
Prace nad powołaniem do życia w Nowej Soli Młodzieżowej Rady Miejskiej trwały wiele miesięcy. Nad powstaniem statutu Rady pracowali pracownicy Centrum Aktywności Społecznej, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Petreczko wraz z radnymi, mecenas Iwona Sondej-Barriga, wiceprezydent Karina Jarosz, pracownicy wydziału spraw społecznych oraz Adam Szulczdewski z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. Wybory poprzedziły spotkania konsultacyjno-informacyjne z młodzieżą z nowosolskich szkół ponadpodstawowych mające na celu rozpowszechnienie i promocję instytucji Młodzieżowej Rady Miejskiej. Na spotkaniach mających na celu włączenie młodzieży w procesy podejmowania decyzji, rozmawiano o tym czym jest Młodzieżowa Rada Miasta, jak MRM może funkcjonować w Nowej Soli, przedstawiono najważniejsze informacje, zasady, terminy dotyczące wyborów do MRM.
Wsparcie prac nad statutem było możliwe dzięki partnerskiemu projektowi „Nowa Sól na społecznej” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny