W poniedziałek 6 maja 2024 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, ul. M.J. Piłsudskiego 12 odbędzie się I sesja Rady Miejskiej w Nowej Soli, podczas której nowowybrani radni złożą ślubowanie, wybiorą przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady. Ślubowanie złoży również nowa prezydent Beata Kulczycka.