tekst uwaga na tle żółtym i fioletowym

Raport podsumowujący przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Nowej Soli w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 6 lutego 2024 r. do dnia 14 marca 2024 r. W załączniku prezentujemy raport.

Raport wersja doc