komunikat

W celu poszerzenia aktualnego stanu wiedzy na temat rozmieszczenia źródeł niskiej emisji na terenie Gminy, a dalej umożliwienia zaplanowania optymalnych działań w zakresie poprawy jakości powietrza na najbliższe lata, Urząd Miejski od 1 marca bieżącego roku rozpocznie inwentaryzację źródeł ciepła na terenie miasta Nowej Soli.

Wykonana inwentaryzacja pozwoli nam na:

poznanie skali emisji zanieczyszczeń do powietrza spowodowanej używaniem nieefektywnych źródeł ciepła, poznanie, które z instalacji grzewczych są najchętniej stosowanie na terenie naszej gminy, poznanie liczby mieszkańców zainteresowanych wymianą ogrzewania, oszacowanie kosztów i zaplanowanie środków na przeprowadzenie wymiany ogrzewania na bardziej ekologiczne, lepsze dopasowanie programów pomocowych do zapotrzebowania mieszkańców gminy, poprawę jakości powietrza w gminie, a tym samym jakości życia naszych mieszkańców. W Państwa gestii, będzie poświęcenie zaledwie 5 minut na rozmowę z ankieterem, który będzie posiadał stosowne upoważnienie do przeprowadzenia wywiadu. Przekazane przez Państwa informacje będą wykorzystane wyłącznie do tworzenia nowych form wsparcia mieszkańców w zakresie pomocy doradczej i finansowej.

Osoby, które nie będą chciały udzielić informacji ankieterowi mogą samodzielnie przesłać na adres e-mail: ekologia@nowasol.pl lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 12 informacje zawierające: adres nieruchomości, rodzaj stosowanego ogrzewania i wykorzystywanego paliwa ( węgiel, drewno, olej, gaz itp. ), rodzaj i klasa zastosowanego kotła ( 3, 4, 5, pozaklasowy ), informacje o dodatkowych źródłach ogrzewania ( kominek, piecokuchnia, piec kaflowy ).