Na zdjęciu widzimy zakres prac związanych z inwestycją pod nazwą Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie - na zdjęciu znajdują się wytyczone szerokie pasy ziemi pod budowę wałów. w tle ciężarówka z piachem

Wody Polskie realizują na naszym odcinku Odry inwestycję pn. „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie Zadanie nr: 1B.6/1 Nowa Sól etap I i II.”
Zadanie polega na rozbudowie wałów nad Odrą w ramach wzmocnienia ochrony przeciwpowodziowej Nowej Soli i Krosna Odrzańskiego na terenie województwa lubuskiego, w powiecie nowosolskim, na terenie gmin Nowa Sól i Otyń. Szacowany koszt robót wynosi 144 mln złotych. Przekazanie terenu wykonawcy nastąpiło jeszcze w listopadzie ubiegłego roku i początkowo trwały tam prace przygotowawcze i proceduralne. Zgodnie z decyzją środowiskową wydaną przez jednostkę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w pierwszych dniach września wykonawca rozpoczął budowę lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w odległości 250 m od lewego brzegu rzeki Odry w stronę ujścia rzeki Czarna Struga do Odry. Rozpoczęto również roboty przygotowawcze rozbudowy wału Odry na odcinku od Basenu Portowego przy ul. K. Korzeniowskiego do ul. Fabryczne oraz przygotowania do robót regulacyjnych na rzece Czarna Struga w rejonie drogi ekspresowej S3.
Etap I:
rozbudowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry na długości 2,737 km, na odcinku rzeki km 429,85 – 432,40 wraz z budowlami z nim związanymi
budowa obiektów związanych funkcjonalnie z lewobrzeżnym wałem przeciwpowodziowym rzeki Odry
rozbudowa lewobrzeżnego oraz prawobrzeżnego wału cofkowego rzeki Czarnej Strugi wraz z budowlami z nim związanymi
regulacja koryta rzeki Czarnej Strugi na odcinku km 0,000 – 3,330 rzeki
Etap II:
budowa wału rzeki Odry w km rzeki 432,5 – 432,7 przegradzającego dolinę Czarnej Strugi o długości 0,30 km wraz z budową zjazdów i przejazdów przez wał
regulacja ujściowego odcinka Czarnej Strugi oraz na odcinku 3+330 – 7+618
rozbudowa obustronnych obwałowań rzeki Czarnej Strugi na odcinku 3+705 – 7+618 o łącznej długości 7,05 km wraz z budowlami z nimi związanymi
rozbudowa obwałowania kanału energetycznego na długości ok. 75 metrów
przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z projektowanymi obiektami i roboty rozbiórkowe.