zdjęcie z posiedzenia rady miejskiej w Nowej Soli. Na zdjęciu radni miejscy, kobiety i mężczyźni siedzący przy stole prezydialnym. Na sali siedzą również goście, kobiety i mężczyźni w różnym wieku.

Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej, radni przyjęli projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania, a także udzielili absolutorium Prezydentowi z tytułu wykonania budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto za 2023.
Podczas sesji głos zabrała prezydent Beata Kulczycka, która podkreślała, że swój urząd sprawuje od 6 maja, a absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2023 formalnie dotyczy okresu, kiedy nie sprawowała tej funkcji.

Dziękując za wotum zaufania pragnę podkreślić, że nie jest to dla mnie satysfakcjonujące. Żałuję, że nie ma tu z nami mojego poprzednika, Jacka Milewskiego, bo uważam, że powinien tu być. Skoro mógł sprawować urząd od 21 kwietnia do 6 maja, to tym bardziej uważam, że powinien tu być i dźwigać ciężar tego, o czym mówimy dzisiaj. Udzielenie absolutorium przez Radę jest rodzajem kontroli w zakresie wykonania budżetu i oceny działalności prezydenta za rok 2023 – mówiła prezydent Kulczycka.
Nie poczuwam się w pełni do odpowiedzialności merytorycznej za to, na co nie miałam wpływu żadnego, a tym bardziej za rok 2023. Czuję się bardziej odpowiedzialna jako była naczelnik wydziału niż jako prezydent, mimo że formalnie dźwigam ten ciężar. Jestem prezydentem od 6 maja, nie uciekam od żadnej odpowiedzialności, bo ciągłość władzy w samorządzie jest absolutną wartością i dźwigam ją formalnie z dobrodziejstwem inwentarza. Na tym polega właśnie paradoks dzisiejszego głosowania, że państwo głosujecie nad wotum zaufania tak naprawdę dla byłego prezydenta, ale formalnie w tym momencie dotyczy to mnie. Sytuacja jest kłopotliwa i dla mnie, i dla państwa radnych.
Nie traktuję tego głosowania ani jako kredytu zaufania do poprzednika, a tym bardziej w stosunku do siebie. Uważam to za czynność stricte formalną służącą sprawie. Dziękuję za Państwa głosowanie, odbieram to jako głos rozsądku i głos dojrzały. Wymaga to od państwa wzniesienia się ponad rzeczy partyjne, i polityczne i osądu mojego poprzednika.
Nie odniosę się jednak krytycznie do celowości wydatków w ubiegłym roku, ponieważ uważam to za zbędne
– uważa prezydent Kulczycka.

Przyjęcie uchwały o udzieleniu wotum zaufania oraz absolutorium jest istotnym elementem procesu zarządzania miastem i świadczy o poparciu oraz zaufaniu, jakim radni obdarzają obecne władze miejskie.
Sytuacja finansowa miasta oraz przyszłe plany inwestycyjne będą wymagały ścisłej współpracy pomiędzy prezydentem a radnymi, a przyjęte uchwały stanowią solidną podstawę do kontynuacji działań dla poprawy jakości życia mieszkańców Nowej Soli.