Za zaangażowanie, pomoc i okazane wsparcie dla bezdomnych zwierząt , prezydent Nowej Soli Jacek Milewski wręczył dyplomy z podziękowaniami nowosolskim wolontariuszkom. Są nimi: Edyta Straka, Jolanta Jendrzejczak, Magdalena Samborska, Roksana Wołodkowicz, Elżbieta Piekarek, Renata Religa, Elżbieta Nowakowska, Danuta Kielesińska, Sandra Brychcy oraz Ewa Strzałkowska. Wolontariuszki prowadzą codzienną, tytaniczną walkę o zdrowie bezdomnych kotów i psów. Regularnie wyprowadzają psy na spacery, socjalizują je, szukają nowych bezpiecznych domów. Prowadzą także stronę na fb pn Nowosolskie Adopcje Zwierząt.
Prezydent podziękował także motocyklistom z grup Nakama i Motosolanie. Wśród nich są: Marek Kozłowski, Piotr Sobczak, Marcin Jakubowski, Jacek Borkowski, Dariusz Czapliński, Tomasz Macikowski, Wojciech Poliksza, Andrzej Bubik, Dariusz Piechowiak, Łukasz Nowakowski. Panowie motocykliści w czerwcu tego roku przekazali przeszło 150 kg karmy dla naszych bezdomnych zwierząt, wyrazili chęć dalszej pomocy, w związku z czym zaproponowali wykończenie domku dla bezdomnych kotów, który otrzymaliśmy w ubiegłym roku od OTOZ ANIMALS Zielona Góra. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska kupił potrzebne materiały, a panowie podjęli się wykończenia domku. Wszystkim wolontariuszom, a także naszym pracownikom z wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – dziękujemy za okazywane serce dla bezdomnych zwierząt.