Zgodnie z wytycznymi MSWiA jak i wojewody lubuskiego, Miasto Nowa Sól realizuje niezbędne działania w zakresie przygotowania do dystrybucji tabletek jodku potasu.
Tabletki te są już w Nowej Soli a ich wydawanie rozpocznie się wyłącznie w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego.
Jednocześnie informujemy, że obecnie takiego zagrożenia nie ma, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego komunikat o tym zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych.
Tabletki będą wydawane w miejscach w których zwyczajowo zlokalizowane są komisje wyborcze. Tabletki będą wydawane wyłącznie osobom dorosłym. Za podanie ich dzieciom będą odpowiedzialni wyłączni ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Punkty dystrybucji tabletek jodku potasu w Nowej Soli

1. Przedszkole Nr 6, ul. Kasprzaka 3
2. Przedszkole Nr 9, ul. Wrocławska 35 B
3. Przedszkole Nr 11, ul. Matejki 28
4. Przedszkole Nr 12, os. Konstytucji 3 Maja 12H
5. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 1
6. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Gimnazjalna 11
7. Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Botaniczna 22
8. Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Młodych 2
9. Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Kościuszki 26
10. Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Matejki 29
11. Nowosolski Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 49
12. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. św. Barbary 2

Profilaktyka jodowa
Przyjęcie dystrybuowanej przez rząd tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując tym samym wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu oraz zapobiega jego gromadzeniu się.
Dawkowanie jest uzależnione od wieku osoby przyjmującej:
dorośli do 60 r.ż. i dzieci powyżej 12 r.ż. 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)
dzieci od 3 do 12 r.ż. 1 tabletka (50 mg jodu)
dzieci od 1 miesiąca życia do 3 r.ż. 1/2 tabletki (25 mg jodu)
noworodki 1/4 tabletki (12,5 mg jodu)
kobiety w ciąży i karmiące piersią 2 tabletki (100 mg jodu).
Tak jak w przypadku innych leków, także w przypadku tabletek ze stabilnym jodem, jeśli występują jakiekolwiek obawy, choroby przewlekłe lub jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości przyjęcia leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Prosimy o przeczytanie ulotki informacyjnej tabletek jodku potasu


Więcej informacji na temat profilaktyki jodowej można znaleźć w poniższej ulotce.