Program „Mobilność osób z niepełnosprawnością” z pakietu „Samodzielność-Aktywność-
Mobilność! ma ułatwić transport osób z najcięższymi niepełnosprawnościami.
Udzielamy pomocy finansowej przy zakupie nowego lub używanego samochodu. Mowa
o samochodach osobowych dostosowanych do potrzeb kierowcy lub pasażera ze znacznym
stopniem niepełnosprawności, który porusza się na wózku. Pojazd musi umożliwiać zajęcie
miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka.
Program kierujemy do osób z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez
użycia wózka, które nie są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka na siedzenie
samochodu.
17 lipca Rada Nadzorcza PFRON wprowadziła bardzo ważne zmiany do programu:

 • Nabór wniosków rozpoczyna się 1 sierpnia o godz. 10.00,
 • Odejście od systemu kolejności zgłoszeń na rzecz listy rankingowej i systemu
  punktowego – preferowane osoby w wieku 4-65 lat oraz rodziny, w których jest
  więcej osób spełniających warunki udziału w programie,
 • Preferowane mogą być też osoby w wieku powyżej 65 lat, jeśli są osobami
  zatrudnionymi lub prowadzącymi działalność gospodarczą,
 • W ciągu 5 lat od zawarcia umowy na dofinansowanie auta, PFRON może
  skontrolować beneficjenta,
 • Z dofinansowania nie może skorzystać osoba, która została umieszczona w domu
  pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-
  opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom
  niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której
  mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie
  poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich.
  Nabór wniosków
  Przypominamy, że wnioski składa się przez Internet, w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)
  https://sow.pfron.org.pl/
  Aby złożyć wniosek należy posiadać podpis kwalifikowany lub profil zaufany oraz adres
  e-mail. Założenie profilu zaufanego jest bardzo proste i jest możliwe za pomocą
  bankowości elektronicznej lub na stronie rządowej pod adresem
  www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
  Wysokość dofinansowania
  Wysokość dofinansowania jest uzależniona od ceny zakupu dostosowanego samochodu
  osobowego. Samochody osobowe dofinansujemy (poniższe wartości dofinansowania
  mogą się kumulować) w następującej wysokości:
 1. dla samochodów dostosowanych do ich prowadzenia przez osobę niepełnosprawną:
 • do kwoty 150.000,00 zł – 80% ceny samochodu,
 • nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł – 50%,
 • nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł – 30%,
 • nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł – 0%;
 1. dla samochodów dostosowanych do podróży osoby z niepełnosprawnością jako
  pasażerem:
 • do kwoty 130.000,00 zł – 85% ceny samochodu,
 • nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł – 50%,
 • nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty